Secretaría

Sede central y secretaría

c/ Bonaire 25, 2on – 08301 MATARÓ

CASAL DE LA NOVA ALIANÇA

Aquest antic edifici va ser adquirit per la Mutualitat i reformat en profunditat amb la funció d’orientar part dels seus beneficis cap a activitats lúdiques, recreatives i socials, prenent la actual configuració des de 1973.

“Des de aleshores ha estat una infraestructura cultural de primer ordre on s’han aixoplugat diverses entitats relacionades amb la cultura, l’esport i el lleure, i on van destacar dues activitats molt concretes. La primera les tertúlies de “El Racó”, trobades amb personatges de primer ordre de la vida política i cultural; i la segona, l’activitat teatral i de cinema del Teatre del Casal, que va deixar de realitzar-se l’any 1985”.

Actualment funciona com a Hotel d’Entitats, algunes de les quals hi són des dels inicis. Totes les que hi han anat passant tenen, però, com a característica comuna, la de ser associacions sorgides de la societat civil amb una finalitat social.

L’Associació Sant Lluc per l’Art disposa d’un local al segon pis del Casal, que serveix com a Seu Central i com a Secretaria de l’Associació.

Agraïm sincerament a la Nova Aliança Mataronina l’oportunitat que ens brinda, només a canvi d’un modest lloguer per manteniment i serveis comuns, de poder disposar d’aquest despatx per a les nostres activitats.