Organigrama

L’Associació Sant Lluc basa la seva activitat en la representació dels associats mitjançant els acords presos per majoria a l’Assemblea General que se celebra cada any durant el primer trimestre, i que segons els Estatuts és l’orgue sobirà de l’Associació.

Estatuts

Podeu veure’ls, descarregar-los i imprimir-los en l’Apartat corresponent, o aquí:

ESTATUTS

Junta directiva

La Junta Directiva, que regeix, administra i representa l’Associació, està integrada per el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, que es renoven cada tres anys.

Actualment ocupen aquests càrrecs:

 • President: Antoni Luis
 • Vicepresident: Ferran Rodríguez
 • Tresorer: Jaume Cot
 • Secretària: Isabel Llaquet
 • Vocal: Manel Contreras
 • Vocal: Albert Geronès
 • Vocal: Josep Maria Gomis
 • Vocal: Daniel Llin
 • Vocal: Margarida March
 • Vocal: Ricard Navarro
 • Vocal: Núria Palomar
 • Vocal: Teresa Roig
 • Vocal: Joaquima Romero