Organigrama

L’Associació Sant Lluc basa la seva activitat en la representació dels associats mitjançant els acords presos per majoria a l’Assemblea General que se celebra cada any durant el primer trimestre, i que segons els Estatuts és l’orgue sobirà de l’Associació.

Estatuts

Podeu veure’ls, descarregar-los i imprimir-los en l’Apartat corresponent, o aquí:

ESTATUTS

Junta directiva

La Junta Directiva, que regeix, administra i representa l’Associació, està integrada per el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, que es renoven cada tres anys.

Actualment ocupen aquests càrrecs:

  • Presidenta: Isabel Llaquet
  • Vicepresidenta: Carme Fageda
  • Tresorer: Jordi Santamaria
  • Secretari: Set Simon
  • Vocal: Catherinne Lorton
  • Vocal: Ricard Navarro
  • Vocal: Marta Reniu
  • Vocal: Mònica Vilert
  • Vocal: Sussi Vilaseca