L’ASSOCIACIÓ

L’Associació Sant Lluc per l’Art és una Entitat sense afany de lucre que té com a objectius la promoció i la gestió d’activitats artístiques i culturals per tal de fomentar i estimular el coneixement i la creació en el camp de les arts plàstiques, i la divulgació de l’art i dels artistes dins l’àmbit territorial de Mataró i la comarca del Maresme.

L’Entitat

L’Associació Sant Lluc per l’Art és una Entitat ciutadana legalment constituïda, amb NIF G62180906, domiciliada a Mataró, al carrer Bonaire número 25, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró amb el num. 306 i en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el num. 23455.

Logotip

El logotip de l’Associació, en les diferents versions amb color i blanc-i-negre, i amb text o sense, és un disseny original de l’artista Francesc Bas, realitzat altruïstament per a aquesta Entitat.

Agraïments

L’Associació Sant Lluc per l’Art agraeix l’ajut econòmic o logístic dels Organismes públics i de les Entitats privades que fan possible l’activitat ordinària. Sense la seva col·laboració aquesta seria del tot inviable.