FES-TE SOCI

Al llarg d’aquesta plana web heu pogut veure qui som i les activitats que duem a terme.

Aquestes activitats només podem assolir-les econòmicament gràcies a la subvenció ordinària i a convenis puntuals amb l’Ajuntament de Mataró i amb acords amb altres Entitats ciutadanes que ens permeten una infraestructura absolutament indispensable (Fundació Iluro, Nova Aliança, Col·legi d’Aparelladors).

No menys important és la col·laboració dels mateixos associats, que amb la seva quota garanteixen una estabilitat necessària, al marge de fluctuacions de patrocinis i de crisis econòmiques globals.

Aquesta aportació és realment modesta, a l’abast de qualsevol butxaca, però ens és imprescindible. Significa, d’una banda, que cada soci participi encara que mínimament en les despeses ordinàries que ell mateix genera: correus, material d’oficina, manteniment de locals, etc.

Representa també, a més, el sentir-se partícip d’un projecte cultural ambiciós, formant part d’un grup amb interessos comuns i afinitats artístiques que ens agermanen.

Tant si sou artistes actius com si “només” sou amants de l’art, us convé fer-vos socis. Ara som gairebé 250, però quants més siguem més possibilitats d’actuació tindrem.

Les quotes són anuals, actualitzades cada any segons acord de la Assemblea General de Socis, i cal domiciliar el pagament.

Per tal de fomentar la inscripció de socis joves, s’estableix una QUOTA JOVE, vàlida fins als 25 anys, que els suposa una important reducció econòmica.

La Quota Adult actual és de 40 €/any i la Quota Jove de 23 €/any.

Si esteu interessats a fer-vos soci, us podeu descarregar la butlleta d’inscripció, imprimir-la i fer-nos-la arribar un cop emplenades totes les dades i signada convenientment.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI

Ser soci dóna dret a assistir a totes les activitats organitzades per l’Associació, i a descomptes i beneficis de les empreses i organismes col·laboradors.

Protecció de dades

El  25 de maig de 2018 va entrar en vigor el nou Reglament de Protecció de Dades. Aquest reglament (UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell de  27 d’abril de 2016 (RGPD) té  com objectiu protegir  les persones físiques en tot allò que fa referència al tractament de les seves dades personals.

En relació a l’ aplicació d’ aquesta llei us volem informar que:

El  responsable de les dades personals que ens heu proporcionat, quan heu omplert  la Butlleta d’Inscripció com a soci de la nostra Associació, és l’Associació Sant Lluc per l’Art Mataró.

 L’objectiu de guardar aquestes dades és tenir constància de la vostra condició de socis,  poder informar- vos de  les activitats que realitza l’Associació o altres informacions que es considera que són d’interès dels  socis.

 Les vostres dades no són comunicades, ni cedides a tercers

 Quan un soci es dóna de baixa  eliminem les seves dades

Si algú de vosaltres no vol rebre els mails que enviem informant de les activitats, ens ho feu saber.