Silvia Alcalà

Del 10 de maig al 2 de juny 2019 al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes  Tècnics de Mataró, Pl. Xammar, 2 – Mataró