Isabel Boncompte · Luisa Mª Segura

DUES IMPRESSIONS

Tècniques mixtes. Gravat

Del 7 de febrer a l’1 de març de 2020 al Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mataró

Inauguració: 7 de febrermarç a les 19:30 h