CAROLINE BILSON

POSTPOSADA I PENDENT DE DATES DEFINITIVES

Un viatge en gravats a través dels edificis fins a la cuina

Del 6 al 29 de març de 2020 al Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mataró

Inauguració: 6 de març a les 19:30 h