ANTONI LUIS

“CON-JUNTS”

De l’11 d’octubre al 3 de novembre de 2019 al Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mataró, Pl. Xammar 2, Mataró