Pierre Radisic

“The man who fell to earth”

De l’11 de gener al 3 de febrer de 2019 al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes  Tècnics de Mataró, Pl. Xammar, 2 – Mataró